1. ekipage

  ekipage, elegantare åkdon, inklusive hästar och betjäning.
 2. betjäning

  betjä´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-tjän-ing-en
  Svensk ordbok
 3. diakoni

  diakoni, ett centralt begrepp i den kristna kyrkans historia, i dag vanligen beteckning för kyrkans sociala ansvarstaganden på olika områden.
 4. lyftkran

  lyftkran, anordning för att lyfta, sänka och transportera laster (gods) med hjälp av linor, kedjor eller kättingar samt krok, krokblock e.d. som direkt bär upp lasten.
 5. installationsteknik

  installationsteknik, det teknikområde som omfattar de tekniska installationer som måste finnas i byggnader för att ge det inomhusklimat och den tekniska betjäning människorna och verksamheten kräver.
 6. upplagskran

  upplagskran, lyftkran avsedd för betjäning av upplag eller lagerplatser som inte är övertäckta (t.ex. inom hamnområden).
 7. arbalest

  arbalest, en vidareutveckling av det medeltida armborstet, dvs. ett skjutvapen som skjuter pilar.
 8. supportsvarv

  supportsvarv, ursprunglig typ av svarv, ofta bara kallad svarv.
 9. garderob

  garderob, skåp eller utrymme för förvaring av kläder.
 10. webbserver

  webbserver, dels programvara som är en server för webbsidor och dels själva datorn som används för detta.