1. betningsspår

  betningsspår, jaktterm för de spår och spårtecken man finner efter växtätande djurs näringssök, t.ex. betat gräs, avrepade sädeskorn, avbitna kvistar eller avskalad bark.
 2. betning

  betning, behandling av textilier med betmedel i samband med färgning eller tryckning.
 3. betning

  betning, behandling av utsäde i syfte att förebygga spridning av växtsjukdomar och skadedjur.
 4. betning

  betning, metod att avlägsna oxidationsprodukter som bildas på metallytor under varmformning, värmebehandling eller gjutning eller vid drift av anläggningar.
 5. betmedel

  betmedel, ämne som används vid betning.
 6. karboxin

  karboxin, bekämpningsmedel mot svampar. Medlet används för betning av utsäde.
 7. betesreglering

  betesreglering, bestämmelser för betesgång.
 8. iprodion

  iprodion, kemiskt bekämpningsmedel mot svampangrepp på jordbruks- och trädgårdsväxter, i gräsmattor samt i skogsplanteringar; även använt för betning av frö.
 9. betbad

  betbad, vanligen syra- eller alkalilösning som används för att ta bort oxider eller andra föreningar från en metallyta genom kemiska reaktioner.
 10. fröympning

  fröympning, betning av utsäde av ärtväxter, t.ex. klöver, lusern, bönor och ärter, med substrat innehållande baljväxtbakterier.