1. beträffande

  beträff´ande prep. ORDLED: be-träff-ande FÖRK.: betr.
  Svensk ordbok
 2. beträffa

  beträff´a verb ~de ~t ORDLED: be-träff-ar
  Svensk ordbok
 3. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

 4. Mehmet Ali Talat

  Talat, Mehmet Ali, född 1952, turkcypriotisk politiker, president i den turkiska republiken på norra Cypern 2005–10.
 5. artilleri

  artilleri, benämning på tyngre rekylerande eldrörsvapen samt vissa raket- och robotvapen.
 6. betr

  betr. se beträffande
  Svensk ordbok
 7. rörelseapparat

  rörelseapparat, de organsystem som människan och andra djur använder för sina förflyttningar och andra rörelser, främst skelettet och muskelsystemet.
 8. Generaltullstyrelsen

  Generaltullstyrelsen, centralt ämbetsverk med uppgift att utforma ramar och direktiv samt göra prioriteringar beträffande Tullverkets uppgifter.
 9. vasolabil

  vasolabil, medicinsk term: känslig beträffande blodkärlen.
 10. kulturgynnad

  kulturgynnad sägs en djur- eller växtart vara som gynnas av mänsklig verksamhet, speciellt inom kulturlandskapet, beträffande förekomst, spridning eller individantal.