1. betsel

  betsel används på rid- och körhästar för att styra och reglera rörelsen.
 2. betsel

  bet´sel subst. betslet, plur. ~, best. plur. betslen ORDLED: bet-slet
  Svensk ordbok
 3. bridong

  bridong, tränsbett, del av betsel, främst det litet smalare, på mitten ledade bett som är kombinerat med stångbett i ett kandar.
 4. träns

  träns, en typ av betsel, se tränsbett.
 5. debridera

  debridera, att avlägsna död vävnad i sår, vanligen kirurgiskt.
 6. stångbett

  stångbett, rid- och körbetsel med oledat eller ledat munstycke i vars ändar två sidstänger är fästade.
 7. Broa

  Broa, Halla socken, Gotland, platsen för ett av öns mest kända järnåldersgravfält.
 8. Gucci

  Gucci är ett italienskt modemärke och designföretag som grundades 1921.
 9. Hermès

  Hermès, Paris, fransk familjeägd modefirma, grundad 1837 av sadelmakaren Thierry Hèrmes ( 1801–78), känd främst för sina utsökta lädervaror och färgrika sjalar.
 10. Eskelhem

  Eskelhem, f.d. församling på Gotland.