1. bettskena

  bettskena, plastskena som sätts över ena käkens tänder.
 2. bett

  bett, en för varje djurart karakteristisk anordning av tänderna.
 3. Betta

  Betta, det vetenskapliga namnet på ett släkte makropodfiskar med ca 20 sydöstasiatiska arter, bl.a. kampfisk.
 4. Bette Midler

  Midler, Bette, född 1945, amerikansk sångerska och skådespelerska.
 5. Bette Davis

  Davis, Elizabeth (Bette), 1908–89, amerikansk skådespelerska.

 6. postnormalt bett

  postnormalt bett, distalbett , distalrelation, odontologisk term för bett-typ där underkäkens sammanbitningsläge mot överkäken är bakom (distalt om) det som benämns neutralbett (normalrelation).
 7. prenormalt bett

  prenormalt bett, mesialbett , mesialrelation, odontologisk term för bettyp där underkäkens sammanbitningsläge mot överkäken är framför (mesialt om) det som benämns neutralbett (neutralrelation).
 8. Doda Betta

  Doda Betta, berg i södra Indien; 2 637 m ö.h. För belägenhet se landskarta Indien.
 9. öppet bett

  öppet bett, bettfel som kännetecknas av att vissa över- och underkäkständer inte når ihop trots sammanbitning.
 10. bett

  bett subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bett-et
  Svensk ordbok