1. betungande

  betung´ande adj., ingen böjning ORDLED: be-tung-ande
  Svensk ordbok
 2. jämkning

  jämkning, term inom flera juridiska områden: jämkning av skadestånd innebär att skadeståndet nedsätts eller eventuellt bortfaller (”jämkning till noll”), trots att som huvudregel den skadelidande ska ha full kompensation.
 3. Walter Scott

  Scott, Sir Walter, född 15 augusti 1771, död 21 september 1832, brittisk (skotsk) författare.
 4. fodring

  fodring, stående skatt till kronan, införd under 1400-talet.
 5. La Jacquerie

  La Jacquerie, bondeuppror i Frankrike 1358.

 6. förvaltningsbeslut

  förvaltningsbeslut, en myndighets avgörande av en viss fråga, ett viktigt begrepp inom förvaltningsrätten.
 7. Youngplanen

  Youngplanen, en 1929 antagen plan för reglering av det tyska krigsskadestånd efter första världskriget som beslutats enligt Dawesplanen av 1924.
 8. sanering

  sanering, i vid bemärkelse åtgärder som syftar till att befria en plats, ett föremål, en person, ett företag och liknande från något skadligt eller betungande.
 9. oneröst avtal

  oneröst avtal, avtal som innebär att båda parter tar på sig förpliktelser.
 10. gästning

  gästning, den skyldighet befolkningen under medeltiden hade att underhålla kungarna, biskoparna och andra överhetspersoner samt deras beridna följen under deras färder genom landet.