1. betvivla

  betvi´vla verb ~de ~t ORDLED: be-tvivl-ar SUBST.: betvivlande
  Svensk ordbok
 2. cogito, ergo sum

  cogito, ergo sum, citat ur Descartes ”Discours de la méthode” (1637).
 3. Ban Chiang

  Ban Chiang, boplats i nordöstra Thailand med 4,5 m tjocka lager från omkring 3600 f.Kr. till 1800 e.Kr.
 4. doxa

  doxa (grek., ’mening’, ’åsikt’), begrepp lanserat av den franske sociologen Pierre Bourdieu.
 5. Muhammad Abdullah

  Muhammad Abdullah, 1905–82, schejk, indisk politiker.
 6. William Baffin

  Baffin, William, ca 1584–1622, engelsk sjöfarare och upptäcktsresande.
 7. evidens

  evidens, i den fenomenologiska traditionen: egenskapen hos ett omdöme i betydelsen psykiskt fenomen att betyga sin egen riktighet, att inte kunna betvivlas.
 8. Emund den gamle

  Emund den gamle, död ca 1060, svensk kung, son till Olof Skötkonung.
 9. satanism

  satanism, ursprungligen dyrkan av djävulen och det onda.
 10. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.