1. betydelsenyans

  bety`delsenyans subst. ~en ~er ORDLED: be-tyd-else--ny-ans-en
  Svensk ordbok
 2. datalingvistik

  datalingvistik, gren inom språkvetenskapen som syftar till att vinna ökade insikter i människans språk (skrift och tal) och dess användning genom utnyttjande av datamaskinella metoder och olika språkliga data.
 3. bibetydelse

  bi`betydelse subst. ~n ~r ORDLED: bi--be-tyd-els-en
  Svensk ordbok
 4. nyans

  nyans [nyaŋ´s el. nyan´s] subst. ~en ~er ORDLED: ny-ans-en
  Svensk ordbok
 5. valör

  valö´r subst. ~en ~er ORDLED: val-ör-en
  Svensk ordbok