1. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 2. betyg

  bety´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-tyg-et
  Svensk ordbok
 3. målrelaterade betyg

  målrelaterade betyg, en form av formaliserad värdering och gradering av elevernas studieresultat i skolan, som förutsätter att åsyftade kunskaps- och färdighetsmål i förväg noga preciserats.
 4. betygsnämnd

  betygsnämnd, grupp av personer som föreslår betyg på en akademisk doktorsavhandling och på det muntliga försvaret av denna.
 5. betyga

  bety´ga verb ~de ~t ORDLED: be-tyg-ar SUBST.: betygande
  Svensk ordbok
 6. betygelse

  bety´gelse subst. ~n ~r ORDLED: be-tyg-els-en
  Svensk ordbok
 7. betygskatalog

  bety`gskatalog subst. ~en ~er ORDLED: be-tygs--kata-log-en
  Svensk ordbok
 8. betygsfri

  bety`gsfri adj. ~tt ORDLED: be-tygs--fri
  Svensk ordbok
 9. betygsskala

  bety`gsskala subst. ~n betygsskalor ORDLED: be-tygs--skal-an
  Svensk ordbok
 10. betygsnämnd

  bety`gsnämnd subst. ~en ~er ORDLED: be-tygs--nämnd-en
  Svensk ordbok