1. beundransvärd

  beun`dransvärd adj. beundransvärt ORDLED: be-undr-ans--värd
  Svensk ordbok
 2. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 3. Domenico Scarlatti

  Scarlatti, Domenico, 1685–1757, italiensk tonsättare och cembalist.
 4. klassisk

  klassisk, benämning på en tidsperiod som anses utmärkas av särskilt hög intellektuell skaparförmåga, och även på enskilda konstverk som tillskrivs förebildligt hög kvalitet och bestående verkningskraft (jämför klassiker, klassisk konst och klassisk musik).
 5. effektivitet

  effektivite´t subst. ~en ORDLED: ef-fekt-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 6. smila

  smi`la verb ~de ~t ORDLED: smil-ar SUBST.: smilande; smil
  Svensk ordbok