1. beväpna

  bevä´pna verb ~de ~t ORDLED: be-väpn-ar SUBST.: beväpnande, beväpning
  Svensk ordbok
 2. suffragett

  suffragett, benämning på kvinna som tillhörde den militanta grenen av rösträttsrörelsen kring sekelskiftet 1900.

 3. beväpnad bandmask

  beväpnad bandmask, annat namn på väpnad bandmask.
 4. ölkällarkuppen

  ölkällarkuppen, ölhallskuppen, tyska Hitlerputsch, benämning på det kuppförsök som genomfördes av det tyska nazistpartiet 8–9 november 1923 i München.
 5. armé

  armé, allsidigt sammansatt militär styrka för operationer till lands eller, i vissa stormakter, i luften (flygarmé).
 6. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.
 7. barnsoldater

  barnsoldater, minderåriga som avsiktligt rekryteras, tränas och utnyttjas i väpnade styrkor.
 8. gladiatorspel

  gladiatorspel, benämning på de rituella väpnade tvekamper som utövades i anslutning till vissa offentliga manifestationer i det romerska riket.
 9. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 10. riddare

  riddare kunde under medeltiden en adlig krigare utnämnas till.