1. beväring

  beväring, beväpning, heraldisk term för klor, klövar, hovar, fenor, tungor, tänder, ögon, näbbar och kammar på djur i en vapensköld.
 2. beväring

  beväring, den form av allmän värnplikt som infördes i Sverige 1812, den s.k. beväringsinrättningen.
 3. beväring

  bevä´ring subst. ~en ~ar ORDLED: be-vär-ing-en
  Svensk ordbok
 4. beväringsvisa

  beväringsvisa, se soldatvisa.
 5. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 6. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 7. försvarsfrågan

  försvarsfrågan handlar om Sveriges behov av försvar.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 9. Kalle Nämdeman

  Kalle Nämdeman, egentligen Karl Gustafsson , 1883–1945, bondkomiker.
 10. beväpning

  beväpning, inom heraldiken detsamma som beväring.