1. beväringsvisa

  beväringsvisa, se soldatvisa.
 2. beväring

  beväring, den form av allmän värnplikt som infördes i Sverige 1812, den s.k. beväringsinrättningen.
 3. beväring

  beväring, beväpning, heraldisk term för klor, klövar, hovar, fenor, tungor, tänder, ögon, näbbar och kammar på djur i en vapensköld.
 4. beväring

  bevä´ring subst. ~en ~ar ORDLED: be-vär-ing-en
  Svensk ordbok
 5. beväpning

  beväpning, inom heraldiken detsamma som beväring.
 6. Sånga mo

  Sånga mo, 10 km öster om Sollefteå, Ångermanland, blev 1846 mötes- och övningsplats för beväringen inom Västernorrlands län, från 1853 Västernorrlands (bevärings)-bataljon, från 1893 Västernorrlands regemente (I 21).
 7. sluring

  sluring, enkel soppa av kött- eller fläskspad, korngryn och potatis och/eller kål, ofta serverad beväringar och fångar.
 8. stampersonal

  stampersonal, tidigare benämning på försvarsmaktens militära yrkespersonal.
 9. Kalle Nämdeman

  Kalle Nämdeman, egentligen Karl Gustafsson , 1883–1945, bondkomiker.
 10. Blekinge bataljon

  Blekinge bataljon, I 30, arméförband uppsatt 1886 som stam för utbildning av Blekinge läns beväring, med befäl från det indragna Marinregementet.