1. Ovidius

  Ovidius ( Publius Ovidius Naso), född 20 mars 43 f.Kr., död 17 eller 18 e.Kr., romersk skald.
 2. Eurydike

  Eurydike (grekiska Eurydikē), i grekisk myt maka till Orfeus.
 3. Orfeus

  Orfeus (grekiska Orpheus), i grekisk myt en sångare från Thrakien, ofta beskriven som son till flodguden Oiagros och musan Kalliope.
 4. Hektor

  Hektor (grekiska Hektōr), i grekisk myt äldste son till kung Priamos av Troja och drottning Hekabe.
 5. Mahabharata

  Mahabharata, Mahābhārata, fornindiskt epos på sanskrit i 18 delar, vilket traditionen tillskriver Vyasa men vars tillkomsttid sträcker sig över flera århundraden.
 6. beveka

  beve´ka verb bevekte bevekt, pres. beveker ORDLED: be-vek-er SUBST.: bevekande
  Svensk ordbok
 7. bevekande

  beve´kande adj., ingen böjning ORDLED: be-vek-ande
  Svensk ordbok
 8. Lars Wivallius

  Wivallius, Lars, född 1605, död 6 april 1669, poet och äventyrare.

 9. Olof Lagercrantz

  Lagercrantz, Olof, född 10 mars 1911, död 23 juli 2002, författare, kritiker och publicist, medarbetare i Svenska Dagbladet 1940–51 och BLM 1942–50, chef för Dagens Nyheters kulturavdelning 1951–60, en av DN:s chefredaktörer 1960–75; jämför släktartikel Lagercrantz.
 10. Coriolanus

  Coriolanus ( Gnaeus Marcius Coriolanus), legendarisk gestalt från den tidiga romerska republiken (aktiv 493–488 f.Kr.), vars händelserika liv gett stoff åt bl.a. en tragedi av Shakespeare.