1. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 2. bevisteori

  bevisteori, en huvudgren av modern logik i vilken deduktiva bevis är föremål för studier.
 3. bevisupptagning

  bevisupptagning, mottagande av bevisning.
 4. bevisfaktum

  bevisfaktum, omständighet, vilken i en rättegång har bevisvärde i ett sakförhållande.
 5. bevistalan

  bevistalan, åklagarens talan vid domstol då barn under 15 år (som inte är straffmyndigt) misstänks ha begått ett svårt brott.

 6. bevis

  bevi´s subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-vis-et
  Svensk ordbok
 7. exklusivt bevis

  exklusivt bevis, sådant bevis som enligt lag är det enda som får anföras för ett visst rättsfaktum.
 8. skriftligt bevis

  skriftligt bevis, sådant bevismaterial i en rättegång som utgörs av en skriftlig handling.
 9. indirekt bevis

  indirekt bevis, bevis i vilket man först antar som hypotes motsatsen till det som skall bevisas och sedan härleder en motsägelse därifrån.
 10. bevismedel

  bevismedel, inom processrätten, olika typer av bevisning, t.ex. vittnesförhör, skriftliga bevis eller syn, se bevis.