1. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 2. exklusivt bevis

  exklusivt bevis, sådant bevis som enligt lag är det enda som får anföras för ett visst rättsfaktum.
 3. indirekt bevis

  indirekt bevis, bevis i vilket man först antar som hypotes motsatsen till det som skall bevisas och sedan härleder en motsägelse därifrån.
 4. skriftligt bevis

  skriftligt bevis, sådant bevismaterial i en rättegång som utgörs av en skriftlig handling.
 5. bevisa

  bevi´sa verb ~de ~t ORDLED: be-vis-ar SUBST.: bevisande, bevisning (till 1); bevis (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. bevisligen

  bevi´sligen adv. ORDLED: be-vis-lig-en
  Svensk ordbok
 7. bevis

  bevi´s subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-vis-et
  Svensk ordbok
 8. Edward Jenner

  Jenner, Edward, 1749–1823, brittisk läkare, smittkoppsvaccinets upptäckare.
 9. Loch Ness-odjuret

  Loch Ness-odjuret, Nessie, ”monster” som påstås ha observerats i den 230 m djupa och 56 km 2 stora sjön Loch Ness, i Highland, Skottland, första gången 1933; uppgifter om äldre observationer är sägen- eller legendmässiga.
 10. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

  al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, född ca 780, död 850, arabiskspråkig matematiker, född i Khorazm i nuvarande Uzbekistan, verksam i Bagdad, författare av de första egentliga standardverken i aritmetik och ekvationslära.