1. svart hål

  svart hål, himlakropp med ett så starkt gravitationsfält att varken strålning eller materia kan lämna den.

 2. Euklides

  Euklides (grekiska Eukleidēs), grekisk matematiker verksam i Alexandria 300 f.Kr., känd för sitt banbrytande verk Elementa, från antik till modern tid den utan jämförelse mest inflytelserika inledningen till ett systematiskt, axiomatiskt-deduktivt studium av geometrins och aritmetikens grundvalar.
 3. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 4. pekingese

  pekingese, i allmänt språkbruk pekinges eller pekines, kinesisk hundras inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar).
 5. Hubbles lag

  Hubbles lag, Hubble–Lemaîtres lag, en relation mellan avståndet till en galax (r) och storleken hos rödförskjutningen i dess spektrum (z).

 6. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 7. Catalinaaffären

  Catalinaaffären, en diplomatisk konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen till följd av en sovjetisk nedskjutning av svenskt flyg över Östersjön 1952.
 8. Fermats förmodan

  Fermats förmodan, påståendet att den diofantiska ekvationen xn + yn = zn saknar icke-triviala heltalslösningar (dvs. xyz ≠ 0) för alla n > 2.
 9. Sadi Carnot

  Carnot, Sadi, född 1 juni 1796, död 24 augusti 1832, fransk fysiker; jämför släktartikel Carnot.
 10. Event Horizon Telescope

  Event Horizon Telescope, EHT, globalt nätverk av samverkande radioteleskop med syfte att avbilda svarta hål.