1. bevittna

  bevitt´na verb ~de ~t ORDLED: be-vittn-ar SUBST.: bevittnande, bevittning
  Svensk ordbok
 2. vidimera

  vidimera, att bestyrka en uppgift eller en handlings, t.ex. en kopias, riktighet; att bevittna (en handling).
 3. dom

  dom, domstols slutliga avgörande av själva saken i ett mål.
 4. formalavtal

  formalavtal, avtal som måste uppfylla vissa specifika formkrav för att vara giltigt.
 5. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
 6. tornering

  tornering, tornej, tornerspel, benämning på militär övning eller tävling, särskilt under medeltiden.
 7. Ernest Meissonier

  Meissonier, Ernest, 1815–91, fransk konstnär, grundare av Société Nationale des Beaux-Arts 1890.
 8. meritförteckning

  meritförteckning, sammanställning av uppgifter om utbildning, anställningar och föreningsuppdrag som lämnas tillsammans med en ansökan om arbete, stipendium e.d. Meritförteckningen skall vara undertecknad, och om betygskopior inte bifogas skall den även vara bevittnad.
 9. dolda kameran

  dolda kameran (engelska candid camera), en underhållningsform, främst använd i TV.
 10. Berenike

  Berenike, Bernice, född 28 e.Kr., judisk prinsessa.