1. Bharatiya Janata Party

  Bharatiya Janata Party, BJP, indiskt hindunationalistiskt politiskt parti som sedan de nationella valen 2014 innehar regeringsmakten.

 2. Bharata natya

  Bharata natya, Bhārata nāṭya, indisk dans, sedan senvedisk tid utförd i templen som rit men från 1930-talet förbjuden där; i dag vitt spridd som klassisk danskonst.
 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. Bharat

  Bharat (hindi Bhārat), egentligen Bharatavarsha, ”Bharats land”, officiell inhemsk namnform för staten Indien.
 5. Bharatpur

  Bharatpur, stad i delstaten Rajasthan, Indien; 252 100 invånare (2011).
 6. Bharhut

  Bharhut, Bhārhut, by i Madhya Pradesh i mellersta Indien, känd för sin buddhistiska helgedom, en av de äldsta stuporna i Indien, påbörjad på 200-talet f.Kr.
 7. Bharavi

  Bharavi ( Bhāravi), 500–550 e.Kr., sanskritpoet.
 8. Bhartrhari

  Bhartrhari ( Bhartṛhari) eller Bhartrihari, ca 400 e.Kr., eller – enligt en annan uppfattning – ca 600 e.Kr., sanskritpoet.
 9. Bharata

  Bharata, Bhārata, är ursprungligen sanskritnamnet på flera mytiska gestalter i den tidiga indiska litteraturen, främst på ättlingarna till kung Bharata, vilka utgör ena parten i de strider, som beskrivs i eposet Mahabharata.
 10. Bharatavarsha

  Bharatavarsha, Bhāratavarṣa, det klassiska sanskritnamnet på Nordindien; jämför Bharata.