1. bhutanes

  bhutane´s [bu-] subst. ~en ~er ORDLED: bhutan-es-en
  Svensk ordbok
 2. Bhutan

  Bhutan, stat i Asien.

 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 5. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.
 6. tibetansk buddhism

  tibetansk buddhism är en form av buddhism som även kallas lamaism.
 7. Tibet

  Tibet, kinesiska Xizang, autonomt område i västra Kina; 1,2 miljoner km2, 3,2 miljoner invånare (2016).

 8. lamaism

  lamaism, en variant av buddhismen, även kallad tibetansk buddhism, och en gren av den fromhetsriktning som kallas vajrayana.
 9. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 10. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.