1. bi

  bi, djuret, se honungsbi.
 2. bi

  bi-, förstavelse: två-, tve-, dubbel(-), i ord som bilateral och bigami.
 3. BI

  BI är nationalitetsbeteckning för Burundi.
 4. Bi

  Bi, kemiskt tecken för grundämnet vismut.
 5. dreja bi

  dreja bi, sjömansuttryck för att upphäva ett fartygs fart genom vattnet och sedan hålla det kvar i ungefär samma läge.
 6. al-Hakim bi-Amr Allah

  al-Hakim bi-Amr Allah ( al-Ḥākim bi-Amr Allāh), 985–1021, från 996 kalif inom den shiitiska fatimiddynastin i Egypten.
 7. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.
 8. bi

  2bi subst. ~et äv. ~t, plur. ~n, best. plur. ~na äv. ~en ORDLED: bi-et
  Svensk ordbok
 9. bi

  1bi adv.
  Svensk ordbok
 10. ligga bi

  ligga bi, att på ett segelfartyg minska segel och brassa vissa segel mot vindriktningen, så att framfarten hejdas eller nästan upphör, eller att med ett maskindrivet fartyg gå med endast styrfart mot vindriktningen.