1. bias

  bias, snedvridning. Allmänt: felaktigheter i vetenskapliga resultat på grund av något systematiskt fel i forskningsprocessen vad gäller t.ex. insamling av data, bearbetning eller analys av resultat.
 2. bias

  bias, snedvridning. Inom statistiken systematiska fel i urval, skattningar m.m.
 3. Bias

  Bias från Priene, 500-talet f.Kr., en av Greklands sju vise.
 4. bias

  bias [ung. bai´es] subst. ~en ~er ORDLED: bias-en
  Svensk ordbok
 5. väntevärdesriktig

  väntevärdesriktig, engelska unbiased, statistisk term.
 6. Greklands sju vise

  Greklands sju vise, antik benämning på en samling greker som utmärkt sig för allmän livsvisdom eller som politiska ledare.
 7. Renato Biasutti

  Biasutti, Renato, 1878–1965, italiensk geograf och antropolog, professor i Neapel 1913–27, i Florens 1927–48.
 8. försöksplanering

  försöksplanering, företrädesvis statistisk planering av ett försök (se experiment) för att göra det så effektivt som möjligt.
 9. maximum likelihood-metoden

  maximum likelihood-metoden, ML-metoden, generell metod att skatta parametrarna för en statistisk fördelning.
 10. James J. Heckman

  Heckman, James J., född 1944, amerikansk nationalekonom och ekonometriker, professor vid University of Chicago.