1. skidskytte

  skidskytte, kombinationssport bestående av skidlöpning och skytte med ursprung i de internationella militärpatrulltävlingarna.

 2. William (Wille) Grut

  Grut, William (Wille), 1914–2012, idrottsman och idrottsledare, överstelöjtnant; son till Torben Grut.
 3. mångkamp

  mångkamp, idrottstävling sammansatt av delar från två eller flera idrotter eller av discipliner och grenar inom en idrott.
 4. UIPM

  UIPM, Union Internationale de Pentathlon Moderne, Internationella modern femkampsförbundet, bildat 1948.