1. Bidens

  Bidens, det vetenskapliga namnet på ett av de växtsläkten som innehåller skäror, bl.a. brunskära och nickskära.
 2. bida

  bida, bid˙a, förnyelse av religiös praxis inom islam utan förankring i profetisk tradition ( sunna).
 3. bidé

  bidé, tvättstol för underlivshygien.
 4. Bida

  Bida, stad i delstaten Niger, västra Nigeria; 136 400 invånare (2011).
 5. Joe Biden

  Biden, Joseph (Joe), född 1942, amerikansk politiker (demokrat), senator 1972–2009, vicepresident 2009–17.

 6. bidé

  bidé subst. ~n ~er ORDLED: bid-én
  Svensk ordbok
 7. bida

  bi`da verb ~de ~t ORDLED: bid-ar SUBST.: bidande; bidan
  Svensk ordbok
 8. Anne Knight

  Knight, Anne, 1786–1862, brittisk slaverimotståndare och förkämpe för kvinnliga rättigheter.
 9. kriget mot terrorn

  kriget mot terrorn, kriget mot terrorismen, engelska the War on Terror, den militära aktion som inleddes av USA efter 11 september-attackerna i syfte att eliminera al-Qaida och andra militanta icke-statliga organisationer som bedömdes hota den internationella säkerheten.

 10. skäror

  skäror, Bidens , släkte korgblommiga växter som har världsvid utbredning och omfattar ca 230 arter ettåriga våtmarksörter.