1. honungsbi

  honungsbi är en art i insektsfamiljen sociala bin. Arten kallas också vanligt honungsbi eller tambi.
 2. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 3. Isle of Wight-sjuka

  Isle of Wight-sjuka, sjukdom som drabbar bin och troligen förorsakas av bikvalstret Acarapis woodi.
 4. Semonides

  Semonides (grekiska Sēmōnidēs), 600-talet f.Kr., grekisk diktare som skrev satir och reflexionslyrik på jambiskt och elegiskt versmått.
 5. bidans

  bidans, den ”dans” som ett honungsbi utför på en lodrät honungskaka i boet för att för övriga arbetare meddela riktning och avstånd till och kvalitet på en näringskälla.
 6. Waldemar Bonsels

  Bonsels, Waldemar, 1881–1952, tysk författare.
 7. bilus

  bilus, Braula coeca, art i flugfamiljen bilöss.
 8. gadd

  gadd, ombildad äggläggare hos insektsgruppen gaddsteklar; det betyder att endast honsteklar har gadd och att denna sitter i spetsen av bakkroppen.
 9. blomma

  blomma kallar vi växter med färgglada kronor som vi odlar i rabatter och köper i blomsteraffärer.
 10. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.