1. bifall

  bifall, föreningsteknisk och administrativ term för beslut om godkännande av förslag i organisationer och offentligrättsliga organ; jämför tillstyrkan.
 2. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 3. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 4. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 5. fällande dom

  fällande dom, i dagligt tal benämning på dom i brottmål där rätten bifaller åklagarens talan genom att den tilltalade befinns skyldig och fälls till ansvar för det brott åklagaren väckt åtal för.

 6. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 7. uppehållstillstånd

  uppehållstillstånd, tillstånd för utlänning att resa in i och vistas i Sverige under viss tid, tidsbegränsat uppehållstillstånd, eller utan tidsbegränsning, permanent uppehållstillstånd.

 8. suffragan

  suffragan, suffraganbiskop biskop underställd en ärkebiskop; sådana förekommer inte i Svenska kyrkan.
 9. livstidsstraff

  livstidsstraff, livstids fängelse, den svenska lagens strängaste straff, ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt.
 10. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.