1. big

  big, veck inpressat i papper, framför allt i kartong, papp eller annat styvt material.
 2. BIG

  BIG, förkortning av bäst i gruppen, utmärkelse till den bästa hunden i en grupp vid officiella, av Svenska kennelklubben arrangerade hundutställningar.
 3. big man

  big man, i etnografisk litteratur benämningen på politiska ledare i stamsamhällen i Melanesien.
 4. Big Ben

  Big Ben, populär benämning på klocktornet i norra gaveln på parlamentshuset i London.

 5. Big Bay

  Big Bay, bukt i norra Vanuatu; för belägenhet se landskarta Vanuatu.
 6. big bang

  big bang är en engelsk benämning på universums uppkomst, se stora smällen.
 7. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 8. Big Horn-bergen

  Big Horn-bergen, berg i Wyoming, USA; för belägenhet se landskarta USA.
 9. big house-roman

  big house-roman, subgenre i irländsk romankonst.
 10. Big Game Hunting Tradition

  Big Game Hunting Tradition, stadium i Amerikas förhistoria daterat till ca 13000–ca 6000 f.Kr., då jakt på istidens stora däggdjur bedrevs.