1. biga

  biga, lätt tvåhjulig vagn dragen av två hästar.
 2. big bang

  big bang, engelsk benämning på universums födelse, se stora smällen.
 3. bigami

  bigami, detsamma som tvegifte.
 4. bigarrå

  bigarrå, sorter av sötkörsbär med fast, mindre saftigt, ljust eller mörkt fruktkött.
 5. Big Ben

  Big Ben, populär benämning på klocktornet i norra gaveln på parlamentshuset i London.

 6. big data

  big data, icke-specifik dataterm med innebörden stora mängder data.
 7. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 8. bigatus

  bigatus, romersk denar (silvermynt) under republikens tid (före kejsar Augustus) vilken på frånsidan har en biga, dvs. en tvåspänd vagn.
 9. bigaradolja

  bigaradolja, bigaradaolja, eterisk olja som används som lukttillsats och utvinns från pomeransträdet.
 10. big

  big, veck inpressat i papper, framför allt i kartong, papp eller annat styvt material.