1. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 2. bikt

  bikt subst. ~en ~er ORDLED: bikt-en
  Svensk ordbok
 3. biktspegel

  biktspegel, handledning för självrannsakan inför bikt.
 4. biktstol

  biktstol, anordning för bikt med plats för präst och biktande.
 5. bikta

  bik`ta verb ~de ~t ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok
 6. bikta sig

  bik`ta sig verb biktade biktat ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok
 7. biktfader

  bik`tfader el. bik`tfar subst. biktfadern biktfäder ORDLED: bikt--fadern, bikt--far
  Svensk ordbok
 8. biktstol

  bik`tstol subst. ~en ~ar ORDLED: bikt--stol-en
  Svensk ordbok
 9. biktbarn

  bik`tbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bikt--barn-et
  Svensk ordbok
 10. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.