1. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 2. biktstol

  biktstol, anordning för bikt med plats för präst och biktande.
 3. bikt

  bikt subst. ~en ~er ORDLED: bikt-en
  Svensk ordbok
 4. biktspegel

  biktspegel, handledning för självrannsakan inför bikt.
 5. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 6. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 7. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 8. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).
 9. bikta

  bik`ta verb ~de ~t ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok
 10. bikta sig

  bik`ta sig verb biktade biktat ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok