1. bikt

  bikt är inom kristendomen att för en präst erkänna fel eller brott man gjort.
 2. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 3. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 4. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 5. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 6. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).
 7. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 8. skrift

  skrift, syndabekännelse, bikt, se skriftermål.
 9. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 10. bikta sig

  bik`ta sig verb biktade biktat ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok