1. bikt

  bikt, enskild syndabekännelse inför präst, följd av avlösning.
 2. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 3. sakrament

  sakrament, i västkyrkan en återgivning av grekiska mystērion (’hemlighet’), manifestationer av frälsningsmysteriet, från 1100-talet begränsade till kyrkliga handlingar som genom yttre tecken förmedlar gudomlig nåd.
 4. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 5. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 6. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 7. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).
 8. dödssynd

  dödssynd, en synd som leder till den eviga döden.
 9. bikta sig

  bik`ta sig verb biktade biktat ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok
 10. bikta

  bik`ta verb ~de ~t ORDLED: bikt-ar SUBST.: biktande; bikt
  Svensk ordbok