1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 3. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 4. Billie Eilish

  Eilish (egentligen Baird O'Connell), Billie,född 2001, amerikansk sångerska och låtskrivare. 

 5. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 6. Bill of Rights

  Bill of Rights, i England benämning på en lag som antogs 1689 i samband med att Jakob II fördrevs från tronen (den ärorika revolutionen).
 7. Bill Gates

  Gates, William ( Bill), född 1955, amerikansk programvarukonstruktör och företagare, tidigare ordförande för det världsledande programvaruföretaget Microsoft Corporation, vilket han grundade 1975 tillsammans med Paul G. Allen.
 8. bildningsentalpi

  bildningsentalpiʹ, standardbildningsentalpiden entalpiändring, med beteckningen ΔHf0, som sker när en kemisk förening bildas ur grundämnen.

 9. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 10. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.