1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 3. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 4. Billie Eilish

  Eilish (egentligen Baird O'Connell), Billie,född 2001, amerikansk sångerska och låtskrivare. 

 5. Bill Gates

  Gates, William (Bill), född 1955, amerikansk programvarukonstruktör och företagare, tidigare ordförande för det världsledande programvaruföretaget Microsoft Corporation, vilket han grundade 1975 tillsammans med Paul G. Allen.

 6. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 7. Bill of Rights

  Bill of Rights, i England benämning på en lag som antogs 1689 i samband med att Jakob II fördrevs från tronen (den ärorika revolutionen).
 8. bilindustri

  bilindustri, industribransch inom transportmedelsindustrin med tillverkning av motorfordon för person- och godsbefordran som sammanhållande element.
 9. bildningsentalpi

  bildningsentalpiʹ, standardbildningsentalpiden entalpiändring, med beteckningen ΔHf0, som sker när en kemisk förening bildas ur grundämnen.

 10. bilism

  bilism, bilens transportroll i samhället, särskilt när den betraktas i samband med förflyttningsmöjligheter, lokalisering, ekonomi, miljö, säkerhet m.m.