1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. bil

  bil. se bilaga
  Svensk ordbok
 3. bil

  bil subst. ~en ~ar ORDLED: bil-en
  Svensk ordbok
 4. BIL Sweden

  BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
 5. billighet

  billighet, i juridiskt språkbruk närmast detsamma som skälighet, dvs. en hållning i rättstillämpningen, som utmärks av hänsynstagande till det enskilda fallets särart till skillnad från en strikt mekanisk tillämpning av generella rättsregler.
 6. bila

  bila, skrädyxa, en yxa med lång, rundad egglinje, som är lagd vid sidan om verktygets symmetriplan; eggen är slipad som på ett stämjärn.
 7. Bila Tserkva

  Bila Tserkva, stad i Ukraina, strax söder om Kiev; 211 100 invånare (2015).
 8. bilstöd

  bilstöd, bidrag för inköp och anpassning av bil som kan beviljas handikappade vuxna och föräldrar till handikappat barn, om handikappet medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på annat sätt än med egen bil.
 9. biltelefon

  biltelefon, äldre begrepp som avser en telefonapparat monterad i bil för radiokontakt med det publika telefonnätet.
 10. bilindustri

  bilindustri, industribransch inom transportmedelsindustrin med tillverkning av motorfordon för person- och godsbefordran som sammanhållande element.