1. bila

  bila, skrädyxa, en yxa med lång, rundad egglinje, som är lagd vid sidan om verktygets symmetriplan; eggen är slipad som på ett stämjärn.
 2. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 3. bilateralsymmetri

  bilateralsymmetri innebär inom biologi och medicin att en tredimensionell kropp har ett enda symmetriplan.
 4. bilaga

  bilaga, bifogad fil, engelska attachment, attached file, i datorsammanhang en fil som bifogas ett e-postmeddelande.
 5. bilateralt avtal

  bilateralt avtal, överenskommelse mellan två stater, t.ex. ett handelsfördrag mellan Sverige och en annan stat.
 6. bilateral

  bilateral, tvåsidig, ömsesidig.
 7. bilateral handel

  bilateral handel, resultat av ett handelsfördrag mellan två länder.
 8. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 9. bila

  2bi`la subst. ~n bilor ORDLED: bil-an
  Svensk ordbok
 10. bila

  1bi`la verb ~de ~t ORDLED: bil-ar SUBST.: bilande, bilning (till 2)
  Svensk ordbok