1. bilateral

  bilateral, tvåsidig, ömsesidig.
 2. bilateralsymmetri

  bilateralsymmetri innebär inom biologi och medicin att en tredimensionell kropp har ett enda symmetriplan.
 3. bilateralt avtal

  bilateralt avtal, överenskommelse mellan två stater, t.ex. ett handelsfördrag mellan Sverige och en annan stat.
 4. bilateral handel

  bilateral handel, resultat av ett handelsfördrag mellan två länder.
 5. bilateral

  bilateral [bi´- el. -a´l] adj. ~t ORDLED: bi--lat-er-al
  Svensk ordbok
 6. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 7. Warszawapakten

  Warszawapakten, WP, engelska Warsaw Treaty Organization, internationell försvarsallians 1955–91.
 8. bilateralism

  bilateralism, handelspolitik som syftar till bilateral handel.
 9. bilateralt clearingavtal

  bilateralt clearingavtal, avtal som ofta sluts mellan två länder i samband med bilateral handel.
 10. bilateralt monopol

  bilateralt monopol, marknadsform som kännetecknas av att det bara finns en enda säljare och en enda köpare.