1. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 2. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 3. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 4. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 5. bildningsroman

  bildningsroman, romantyp vars tema är personens utveckling till en harmonisk helhet.
 6. bildstriden

  bildstriden, teologisk konflikt i Bysans under 700- och 800-talen.
 7. bildanalys

  bildanalys, metodiskt studium som används för att karakterisera och tolka bilder.
 8. bildsemiotik

  bildsemiotik, en gren av semiotiken, den teckenvetenskap som undersöker villkoren för kommunikation och mänsklig produktion av tecken i vidaste mening.
 9. bildningsentalpi

  bildningsentalpiʹ, standardbildningsentalpiden entalpiändring, med beteckningen ΔHf0, som sker när en kemisk förening bildas ur grundämnen.

 10. klinisk bild

  klinisk bild, inom sjukvården ofta använd term för hur en viss sjukdom brukar yttra sig och förlöpa eller hur symtomen och förloppet är/har varit hos en viss patient.