1. bilderbok

  bilderbok, ursprungligen tysk benämning på en rikt illustrerad bok, från 1800-talet genrebeteckning för böcker för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet.
 2. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 3. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 4. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 5. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 6. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 7. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 8. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 9. Svenska bilder

  Svenska bilder, diktsamling av Carl Snoilsky, utgiven 1894.

 10. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.