1. Svenska bilder

  Svenska bilder, diktsamling av Carl Snoilsky, utgiven 1894.

 2. bilderbok

  bilderbok, ursprungligen tysk benämning på en rikt illustrerad bok, från 1800-talet genrebeteckning för böcker för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet.
 3. Bilderberggruppen

  Bilderberggruppen, internationell sammanslutning av ledande och inflytelserika företagsledare, finansmän, politiker och opinionsbildare i Västeuropa och USA.

 4. bilderbok

  bil`derbok subst. ~en bilderböcker ORDLED: bild-er--bok-en
  Svensk ordbok
 5. Münchener Bilderbogen

  Münchener Bilderbogen , benämning på illustrerade ettbladstryck som åren 1848–98 utgavs på förlaget Braun & Schneider i München.
 6. djävulens bilderbok

  djävulens bilderbok och djävulens bönbok, benämningar på kortleken, använda i 1800-talets religiösa väckelserörelser.
 7. Willem Bilderdijk

  Bilderdijk, Willem, 1756–1831, nederländsk författare.
 8. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 9. Bild

  Bild, till 1971 Bild Zeitung, tysk konservativ dagstidning, grundad i Hamburg 1952 av Axel Springer Verlag AG (sedan 2003 Axel Springer AG).
 10. Bildt

  Bildt, ursprungligen jylländsk adelssläkt, känd sedan slutet av 1400-talet.