1. Alfons Åberg

  Alfons Åberg är huvudperson i över 20 bilderböcker av Gunilla Bergström.
 2. bilderbok

  bilderbok, ursprungligen tysk benämning på en rikt illustrerad bok, från 1800-talet genrebeteckning för böcker för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet.
 3. Gunilla Bergström

  Bergström, Gunilla, född 1942, författare och bilderbokskonstnär.

 4. Louis Moe

  Moe, Louis, 1857–1945, norsk konstnär och författare.
 5. Egon Mathiesen

  Mathiesen, Egon, 1907–76, dansk konstnär och bilderboksskapare.
 6. Gisela Henckel-Trapp

  Henckel-Trapp, Gisela, 1873–1958, konstnär.
 7. Hedvig Collin

  Collin, Hedvig, 1880–1964, dansk konstnär, främst känd som illustratör av bl.a. bilderböcker och Karin Michaëlis’ populära berättelser om flickan Bibi (1929–39), av vilka några publicerats i Sverige.
 8. Hermann von Kaulbach

  Kaulbach, Hermann von, 1846–1909, tysk konstnär, son till Wilhelm von Kaulbach. Kaulbach började som historiemålare men kom att alltmer ägna sig åt genremåleri och illustration.
 9. Barbro Lindgren

  Barbro Lindgren är författare.
 10. Jean de Brunhoff

  Brunhoff, Jean de, 1899–1937, fransk författare och konstnär.