1. bilderbok

  bilderbok, ursprungligen tysk benämning på en rikt illustrerad bok, från 1800-talet genrebeteckning för böcker för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet.
 2. djävulens bilderbok

  djävulens bilderbok och djävulens bönbok, benämningar på kortleken, använda i 1800-talets religiösa väckelserörelser.
 3. bilderbok

  bil`derbok subst. ~en bilderböcker ORDLED: bild-er--bok-en
  Svensk ordbok
 4. panoramabilderbok

  panoramabilderbok, mekanisk bilderbok , bilderbok med utstansade figurer som när boken öppnas viks upp och tillsammans med sidorna bildar ett panorama över t.ex. en interiör eller en djurpark.
 5. pekbok

  pekbok, en textlös bilderbok i litet format, avsedd för barn under två år.
 6. Nanna Bendixson

  Bendixson, Nanna, född Sohlman, 1860–1923, konstnär och skribent; jämför släktartikel Sohlman.
 7. Maria Nikolajeva

  Nikolajeva, Maria, född 1952, rysk-svensk litteraturvetare, 1999–2008 professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, sedan 2008 professor vid University of Cambridge, Storbritannien.

 8. Tord Nygren

  Nygren, Tord, född 1936, konstnär, illustratör och författare.
 9. Maria Nilsson Thore

  Nilsson Thore, Maria, född Thore 1975, illustratör och författare.

 10. Gerda Ghobé

  Ghobé, Gerda, 1880–1957, författare med pseudonymerna Edgar Bohge, Lena, Lillemor.