1. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 2. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 6. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 7. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 8. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 9. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 10. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.