1. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 2. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 3. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 4. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 5. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 6. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 7. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 8. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 9. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 10. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.