1. arkivbeständighet

    arkivbeständighet, ett mått på fotografiska bilders eller andra pappersdokuments livslängd och hållbarhet innan de bleks eller ändrar färg.
  2. skanner

    skanner, scanner, apparat för elektronisk avläsning av bilders och texters grafiska egenskaper (form, tonvärden etc.) för vidare överföring till datorminne eller tryckfilm.
  3. bild

    bild, avbildande framställning av något.