1. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.
 2. Uppsala universitet

  Uppsala universitet, Nordens äldsta universitet, grundat 1477.
 3. Gargantua

  Gargantua, titelperson i Rabelais bok ”La Vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel” (1535; ”Den store Gargantuas förskräckliga leverne”), delvis byggd på uppslag från en av honom översatt folkbok.

 4. akademisk idrott

  akademisk idrott, studentidrott, universitets- och högskoleidrott, är i Sverige organiserad i det 1913 grundade Sveriges akademiska idrottsförbund (SAIF).
 5. Natanael Beskow

  Beskow, Natanael, 1865–1953, predikant, skolman och författare, teol. hedersdoktor; jämför släktartikel Beskow.
 6. Dimitrije Dositej Obradović

  Obradović, Dimitrije ( Dositej), född 1739 eller 1740, död 1811, serbisk författare från dåvarande södra Ungern.
 7. Oscar Olsson

  Olsson, Oscar, 1877–1950, folkrörelseman och politiker (socialdemokrat), till yrket seminarielärare, riksdagsman (första kammaren) 1913–48.

 8. Dionysius Beurraeus

  Beurraeus, Dionysius, död 1567, fransk-svensk hovman m.m., riksråd från 1562.
 9. kulturprotestantism

  kulturprotestantism, tyska Kulturprotestantismus, sammanfattande benämning på riktningar som velat förena protestantismens idéer med upplysningens eller liberalismens (jämför liberalteologi).
 10. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.