1. Folket i Bilds förlag

  Folket i Bilds förlag, Stockholm, uppstod ur den år 1934 av Karl Kilbom grundade tidningen Folket i Bild och inledde sin verksamhet 1937.
 2. Folket i Bilds folkböcker

  Folket i Bilds folkböcker, en serie arbetar- och folklivsskildringar som från januari 1941 utgavs vid Folket i Bilds förlag med författare som Jan Fridegård, Moa Martinson, Bernhard Nordh, Fredrik Ström och Albert Viksten.
 3. bildsemiotik

  bildsemiotik, en gren av semiotiken, den teckenvetenskap som undersöker villkoren för kommunikation och mänsklig produktion av tecken i vidaste mening.
 4. bildstriden

  bildstriden, teologisk konflikt i Bysans under 700- och 800-talen.
 5. bildspråk

  bildspråk, övergripande beteckning för olika former av bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.
 6. bildsigill

  bildsigill, äldre typ av sigill med avbildning av en person eller byggnad, ett heraldiskt vapen med eller utan hjälm eller ett symboliskt märke.
 7. bildskiva

  bildskiva, videoskiva, tidigare programbärare för ljud och bild som avlästes med laserteknik.
 8. bildstenar

  bildstenar är stora, flata stenar som troligen restes som minnesmärken från 400-talet efter Kristus fram till cirka 1100.
 9. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.
 10. bildskrift

  bildskrift, ideografisk skrift, piktografisk skrift, skrift med bildliknande tecken, t.ex. de egyptiska hieroglyferna.