1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 3. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.

 6. aluminium

  aluminium är en lätt, silvervit metall.
 7. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 8. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.
 9. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 10. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.