1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. Romano Bilenchi

  Bilenchi, Romano, 1909–89, italiensk författare och journalist.
 3. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 4. aluminium

  aluminium är en lätt, silvervit metall.
 5. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.
 6. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 7. friktion

  friktion kallas det motstånd mot glidning som finns mellan två ytor som har kontakt med varandra.

 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. Bila Tserkva

  Bila Tserkva, stad i Ukraina, strax söder om Kiev; 211 100 invånare (2015).
 10. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.