1. bilinjär form

  bilinjär form är en funktion ƒ( x,  y) som är linjär i båda variablerna.
 2. form

  form, i matematiken en reell- eller komplexvärd funktion med speciella egenskaper, ofta definierad på vektorrum.
 3. kvadratisk form

  kvadratisk form, i matematiken polynom i flera variabler där varje term har grad två.
 4. linjär grupp

  linjär grupp, linjär algebraisk grupp, inom matematiken sluten delgrupp av gruppen av alla inverterbara n× n-matriser.
 5. linjär algebra

  linjär algebra, elementär, fundamental del av matematiken utvecklad ur teorin för linjära ekvationssystem.
 6. Lie-algebra

  Lie-algebra, en icke-associativ algebra, intimt relaterad till begreppet Lie-grupp.
 7. härstamning

  härstamning, engelska descent, i antropologin vanligen de principer enligt vilka medlemskap i korporativa grupper överförs mellan generationerna i många traditionella samhällen.
 8. matris

  matris, rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas.
 9. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.