1. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 2. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 3. hybridbil

  hybridbil, i allmänt språkbruk liktydigt med elhybridbil, dvs. en bil försedd med såväl förbränningsmotor som en eller flera elektriska motorer.
 4. Millaubron

  Millaubron, Millauviadukten, en av världens högsta vägbroar, belägen i södra Frankrike.
 5. Gröna Bilister

  Gröna Bilister, ideell förening, grundad 1994, med syfte att verka för en bilism på miljöns villkor.
 6. Lærdalstunneln

  Lærdalstunneln, Norge, världens längsta vägtunnel (24,5 km), med byggstart 1995 och invigning 27 november 2000.
 7. spegelvänd

  spegelvänd kallar man den bild som ses i en vanlig, plan spegel.
 8. bilist

  bilis´t subst. ~en ~er ORDLED: bil-ist-en
  Svensk ordbok
 9. trafikmedicin

  trafikmedicin, sammanfattande benämning på forsknings- och verksamhetsområden som rör medicinska aspekter på människan i trafiken.
 10. Södra länken

  Södra länken, Stockholm, trafikled som förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster, 6 km lång.