1. biljettförsäljning

  biljett`försäljning subst. ~en ~ar ORDLED: bilj-ett--för-sälj-ning-en
  Svensk ordbok
 2. emigration

  emigration, utvandring.
 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 4. Skyways

  Skyways, egentligen Skyways Holding AB, Stockholm, 1992–2009 flygbolag och 2009–12 flygresearrangör, etablerat genom samgående mellan de regionala flygföretagen Salair och Avia.
 5. virtuellt flygbolag

  virtuellt flygbolag, flygreseorganisatör som uppträder som ett vanligt flygbolag i sin marknadsföring men som saknar egna flygresurser.
 6. Arvikafestivalen

  Arvikafestivalen, musikfestival i Arvika, 1992–2010 anordnad årligen i mitten av juli.
 7. film

  film är sammanhängande bilder eller berättelser inspelade med filmutrustning eller videokamera.
 8. flygbolagsallians

  flygbolagsallians, ett djupare samarbete mellan flygbolag i syfte att erbjuda passagerarna större valmöjligheter, effektivisera verksamheten och dela på kostnader.
 9. biljettautomat

  biljett`automat subst. ~en ~er ORDLED: bilj-ett--auto-mat-en
  Svensk ordbok
 10. station

  station [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: stat-ion-en
  Svensk ordbok