1. specialeffekt

    specialeffekt, till en film skapad effekt avsedd att ge illusorisk verkan.
  2. actionfilm

    actionfilm berättas genom mycket spänning och våldsamma inslag i stället för dialog, det vill säga scener där personer talar med varandra.

  3. krasch

    2krasch subst. ~en ~er ORDLED: krasch-en
    Svensk ordbok