1. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 2. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 3. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 4. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 5. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.

 6. bilsport

  bilsport, sammanfattande benämning på tävlingsverksamhet med bilar, se motorsport.
 7. bilstöd

  bilstöd, bidrag för inköp och anpassning av bil som kan beviljas handikappade vuxna och föräldrar till handikappat barn, om handikappet medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på annat sätt än med egen bil.
 8. bilskola

  bilskola, se trafikskola.
 9. Bilspeditionkoncernen

  Bilspeditionkoncernen, med moderbolaget Bilspedition AB (namnet ändrat 1996 till BTL AB), tidigare transport- och logistikföretag.
 10. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.