1. bindningsenergi

  bindningsenergi, ett mått på styrkan hos en kemisk bindning.
 2. bindväv

  bindväv, vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer.
 3. bind

  bind, horisontella band på bokrygg, egentligen de bindgarnssnören i bokbindarens häftlåda kring vilka de tryckta och falsade arken bundits fast med nål och tråd.
 4. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.
 5. kovalent bindning

  kovalent bindning, elektronparbindning, benämning på bindning mellan atomer som uppkommer genom att de delar elektronpar.
 6. metallisk bindning

  metallisk bindning är en typ av kemisk bindning som finns mellan atomerna i en metall.

 7. bindningsenergi

  bindningsenergi, den energi som frigörs då från början fria partiklar binds till ett system under inverkan av attraktiva krafter.
 8. bindningsvinkel

  bindningsvinkel, den vinkel som uppstår mellan två bindningar som utgår från en och samma atom.
 9. polär bindning

  polär bindning, kemisk bindning där laddningsfördelningen mellan de bundna atomerna är asymmetrisk, som i vätefluorid HF.
 10. elektrostatisk bindning

  elektrostatisk bindning, kemisk bindning orsakad av elektrostatisk attraktion mellan atomer och/eller molekyler.